Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

ήλιος νάνι πίσσω νουνά

Ποίσσες, Κέα, 6 Αυγούστου 2012.

* Φωτογραφία: η μαμά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες