Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Δε μπορεί...

...πρέπει να έχει δοθεί επίσημη γραμμή από τον ίδιο τον Obama.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες