Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Κριτικές Συναυλιών X: Σαβίνα Γιαννάτου & Primavera En Salonico, Αθηνά Ανδρεάδη, Εδώ Δεν Υπάρχει Άσυλο


* Φωτογραφία: Joe Pateraki

* Φωτογραφία: Νίκος Ζαραγκόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες