Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Κριτικές Συναυλιών XII: Dub FX + Cayetano Soundsystem Trio + Word Of Mouth, The Vibrators + Anfo + The Vagabonds 77, The Holydrug Couple + Kandinsky

Φωτογραφία: Αίγλη Δράκου

Φωτογραφία: Αίγλη Δράκου

Φωτογραφία: Joe Pateraki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες