Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Πολύ Μεγάλες Αλήθειες XXXIII

Χωρίς πολλά λόγια, χτυπώντας στο ψαχνό, λέγοντας τα πράγματα όπως τα νιώθω...

Ακόμα και για τον μεγαλύτερο παλιάνθρωπο, θα βρεθεί κάποιος να πει "εμένα μου φέρθηκε εντάξει". Ακόμα και για τον πιο εντάξει άνθρωπο, θα βρεθούν αρκετοί να πουν "αυτός είναι παλιάνθρωπος"._

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες