Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Το κορίτσι και η θάλασσα II


Φωτογραφία: Κυριακή Ήμελλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες