Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Το καθικοφατσόνι


Φωτογραφία: Κυριακή Ήμελλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες