Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Κριτικές Συναυλιών XIII: Φεστιβάλ ΨΧ 2015, Φωτεινή Βελεσιώτου, Λένα Πλάτωνος

Φωτογραφία: Νίκος Ζαραγκόπουλος

Φωτογραφία: Joe Pateraki

Φωτογραφία: Σμαρώ Μπότσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες