Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Πολύ Μεγάλες Αλήθειες XLII

Χωρίς πολλά λόγια, χτυπώντας στο ψαχνό, λέγοντας τα πράγματα όπως τα νιώθω...

Όλοι οι πόλεμοι είναι εμφύλιοι, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι αδέρφια._

                                                                                   François Fénelon (1651-1715)

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες