Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Πολυ Μεγάλες Αλήθειες ΙΙ

Χωρίς πολλά λόγια, χτυπώντας στο ψαχνό, λέγοντας τα πράγματα όπως τα νιώθω...

Λέξεις όπως "δημοκρατία" και "φασισμός" έχουν φθαρεί σε τέτοιο σημείο από την κατάχρηση, ώστε, όταν χρειάζεται πραγματικά να τις χρησιμοποιήσεις, δεν έχουν πια καμία ισχύ._

* Εικόνα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες