Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Και το Ξανθό Γένος δυνατά στο παιχνίδι!

* Σε συνέχεια ετούτης, εκείνης και της άλλης ανάρτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες