Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Το κορίτσι και η θάλασσα I


Φωτογραφία: Κυριακή Ήμελλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες