Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Πολύ Μεγάλες Αλήθειες XXXVII

Χωρίς πολλά λόγια, χτυπώντας στο ψαχνό, λέγοντας τα πράγματα όπως τα νιώθω...

Η μουσική στην ελληνική τηλεόραση: ή αρένα ή ταβέρνα._

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες