Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

"Certainty...

...is the mother of fools". Τάδε έφη Patrick Jane, σε ένα από τα επεισόδια του δεύτερου κύκλου. Σωστό μου ακούγεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες