Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Κριτικές Συναυλιών XV: Τζίμης Πανούσης, Λάμπρος Παπαλέξης, What's Up Swing Night

Φωτογραφία: Θάνος Λαϊνάς

Φωτογραφία: Νίκος Ζαραγκόπουλος

Φωτογραφία: Joe Pateraki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες