Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Πολύ Μεγάλες Αλήθειες XXXI

Χωρίς πολλά λόγια, χτυπώντας στο ψαχνό, λέγοντας τα πράγματα όπως τα νιώθω...

Τίποτα δεν είναι πιο σοβαρό από την πλάκα._

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες