Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Πολύ Μεγάλες Κακίες I

Με ιερόσυλες διαθέσεις...
Εναλλακτικός είναι ο έντεχνος που ξέρει τι είναι το συνθεσάιζερ και τραγουδάει στα αγγλικά._

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες