Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Πολύ Μεγάλες Αλήθειες XXXIV

Χωρίς πολλά λόγια, χτυπώντας στο ψαχνό, λέγοντας τα πράγματα όπως τα νιώθω...

Είμαι διατεθειμένος να απολαμβάνω πολύ λιγότερα, προκειμένου όλοι να απολαμβάνουν ισόποσα._

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες