Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

Gimme 10: Οι φιλοξενούμενοι XXXVII

Η 37η πεντάδα καλλιτεχνών που φιλοξενήθηκαν στη στήλη-θεσμό που επιμελούμαι από το 2009 στο Mix Grill μάς βρίσκει στα τέλη 2015/αρχές 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι... "300" ηρωικοί αναγνώστες